เส้นทางจักรยานชมเมืองโบราณกำแพงเพชรระยะทาง 10.5 Km.

ที่จอดรถ: ลานจอดรถอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด: อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

จุดที่น่าสนใจในเส้นทางจักรยาน

 1. วัดอาวาสใหญ่
 2. วัดริมทาง
 3. โบราณสถานวัดช้างรอบ
 4. โบราณสถานวัดมะม่วงงาม
 5. วัดนาคเจ็ดเศียร
 6. โบราณสถานวัดสิงห์
 7. วัดพระสี่อิริยาบถ
 8. วัดพระนอน
 9. วัดป่ามืดนอก
 10. วัดสระแก้ว
 11. วัดดงอ้อย
 12. คูเมืองกำแพงเพชร (ชมประตูเมืองโบราณ ได้แก่ ป้อม-ประตูวัดช้าง ป้อม-ประตูเตาอิฐ ป้อมมุมเมืองตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น)
 13. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
 14. ศาลหลักเมือง
 15. วัดพระแก้ว
 16. วัดพระธาตุ
 17. วัดเพการาม
 18. วัดมะเคล็ด
 19. วัดมะคอก