เส้นทางจักรยานชมเมืองโบราณศรีสัชนาลัยระยะทาง 13.2 km.

ที่จอดรถ: ลานจอดรถอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด: อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

จุดที่น่าสนใจในเส้นทางจักรยาน

  1. วัดเขาสุวรรณคีรี
  2. วัดช้างล้อม
  3. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
  4. โบราณสถานวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
  5. โบราณสถานวัดนางพญา
  6. โบราณสถานวัดโคกสิงคาราม
  7. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (เชลียง)
  8. โบราณสถานวัดชมชื่น
  9. หนองช้าง
  10. อนุสาวรีย์พญาลิไท