เส้นทางจักรยานชมเมืองโบราณสุโขทัยระยะทาง 21.6 km.

ที่จอดรถ: ลานจอดรถวัดตระพังทอง

จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด: วัดตระพังทอง

จุดที่น่าสนใจในเส้นทางจักรยาน

 1. ตลาดวัดตระพังทอง
 2. วัดตระพังทอง
 3. อุทยาทประวัติศาสตร์สุโขทัย (เยี่ยมชมวัดมหาธาตุ, เนินปราสาทพระร่วง, วัดศรีสวาย, วัดตระพังเงิน, วัดสระศรี, วัดชนะสงคราม, ศาลหลักเมือง, พระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวัดตระกวน)
 4. ศาลตาผาแดง
 5. วัดสรศักดิ์
 6. วัดซอนข้าว
 7. วัดพระพายหลวง
 8. เตาทุเรียง
 9. วัดศรีชุม
 10. วัดสะพานหิน
 11. วัดอรัญญิก
 12. วัดเขาพระบาทน้อย
 13. โบราณสถานวัดช้างรอบ
 14. โบราณสถานวัดกำแพงหิน
 15. วัดป่าแดง
 16. วัดเจดีย์งาม
 17. วัดถ้ำหีบบน
 18. วัดถ้ำหีบล่าง
 19. วัดทัพเก่า
 20. วัดมังกร
 21. เขื่อนดินโบราณ สรีดภงส์
 22. โบราณสถานวัดป่าสัก
 23. หอเทวาลัย
 24. วัดตึก
 25. วัดป่าไผ่
 26. วัดศรีโทน
 27. โบราณสถานวัดก้อนแลง
 28. โบราณสถานวัดเชตุพน
 29. โบราณสถานวัดเจดีย์สี่ห้อง
 30. วัดวิหารทอง
 31. โบราณสถานวัดอโศการาม
 32. วัดมุมลังกา