วัดช้างล้อม (ศรีสัชนาลัย)

ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วัดช้างล้อม ตั้งอยู่ในกำแพงเมือง เกือบกึ่งกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัย บนที่ราบเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาพนมเพลิง โบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 9 เชือก ยกเว้นด้านหนึ่งซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นมีเพียง 8 เชือก และที่มุมอีก 4 เชือก รวมเป็น 39 เชือก ช้างที่ประดับตรงมุมจะมีขนาดใหญ่ และมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขาและข้อเท้า ระหว่างรูปช้างจะมีเสาประทีปสลับอยู่ ด้านหน้าช้างแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางอยู่ เจดีย์องค์นี้จึงเป็นองค์เดียวที่มีฐานะประดับด้วยรูปช้างยืนโดยรอบ แทนที่จะเป็นรูปช้างโผล่ออกมาจากฐานเพียงครึ่งตัวเหมือนที่อื่นๆ ทั้งในศรีลังกาและประเทศไทยอันมีความหมายว่าเป็นรูปช้างที่ร่วมกันแบกพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ไว้บนหลัง

Gallery