วัดวังพระธาตุ (วัดท้าวแสนปม)

ไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

นมัสการหลวงพ่อเพชร เพชรน้ำหนึ่งของนครไตรตรึงษ์ วัดวังพระธาตุ เป็นวัดโบราณอยู่นอกเมืองเก่าไตรตรึงษ์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่า ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งมีการขุดค้นทางโบราณคดี ได้พบลูกปัดหินสีภายในบริเวณวัด ตะเกียงโบราณแบบโรมัน และชิ้นเครื่องเคลือบลายครามขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อได้ว่าเมืองไตรตรึงษ์นี้ ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ในปัจจุบัน เมืองไตรตรึงษ์อยู่ที่บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เมืองไตรตรึงษ์ยังมีตำนานเล่าขาน อันเชื่อมโยงกับการสร้างกรุงศรีอยุธยา คือเรื่อง ‘ท้าวแสนปม’ ซึ่ง ชาวบ้านเล่ากันว่า เจ้าเมืองไตรตรึงษ์มีพระธิดาผู้ทรงสิริโฉม และที่ใกล้เมืองไตรตรึงษ์นี้ มีชายคนหนึ่งซึ่งร่างกายเต็มไปด้วยปุ่มปม ชาวบ้านเรียกเขาว่า แสนปม วันหนึ่งเทวดาดลใจให้พระธิดานึกอยากเสวยมะเขือ นางข้าหลวงพบมะเขือในสวนของแสนปมลูกใหญ่่อวบ จึงซื้อไปถวาย หลังจากพระราชธิดาเสวยมะเขือของแสนปมได้ไม่นาน ก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้น ท้าวไตรตรึงษ์รู้สึกอับอายขายหน้า พยายามสอบถามอย่างไรพระธิดาก็ไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็ก ครั้นเมื่อพระกุมารเติบโตพอรู้ความ ท้าวไตรตรึงษ์จึงประกาศให้ขุนนางและเหล่าราษฎรทั้งหลาย นำของกินเข้ามาในวัง หากพระกุมารยอมกินของผู้ใด ผู้นั้นจะได้เป็นเขยหลวง บรรดาผู้ชายทุกคน พากันมาเสี่ยงทายเป็นบิดาของพระราชโอรส แต่พระราชโอรสไม่ได้คลานไปหาใครเลย เจ้าเมืองจึงให้เสนาบดีไปตามแสนปม ซึ่งยังไม่ได้มาเสี่ยงทาย แสนปมจึงมาเข้าเฝ้า พร้อมทั้งถือก้อนข้าวเย็นมา ๑ ก้อน เมื่อมาถึง จึงอธิษฐานและยื่นก้อนข้าวเย็นให้ พระราชโอรสก็คลานเข้ามาหา ท้าวไตรตรึงษ์ทรงกริ้วที่พระธิดาไปได้กับคนชั้นไพร่อัปลักษณ์ จึงขับไล่ออกจากวัง แสนปมพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางเข้าไปหาที่อยู่ใหม่ ร้อนถึงพระอินทร์ต้องแปลงเป็นลิงนำกลองวิเศษมามอบให้ กลองนี้อยากได้อะไรก็ตีเอา ตามได้ดังสารพัดนึก แสนปมอธิษฐานให้ปุ่มปมตามตัวหายไป แล้วตีกลองวิเศษ ร่างก็กลับเป็นชายรูปงาม จึงตีกลองขอบ้านเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่ง ให้ชื่อว่า เมืองเทพนคร และสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่าท้าวแสนปม ปกครองไพร่ฟ้าด้วยความสงบสุข ท้าวแสนปมใช้ทองคำมาทำเป็นอู่ให้พระโอรส และตั้งชื่อพระโอรสว่า ‘อู่ทอง’ ต่อมาพระเจ้าอู่ทองจึงย้ายเมืองมาสร้างกรุงศรีอยุธยา วัดวังพระธาตุ ยังมีเรื่องเล่ากันอีกว่า ชาวบ้านมักพบเหตุการณ์มหัศจรรย์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือมีพระบรมธาตุขนาดใหญ่จากวัดวังพระธาตุ ลอยวนไปมาเหนือองค์พระธาตุ ก่อนจะลอยไปที่วัดเสด็จที่มีความสำคัญคือมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ในเมืองกำแพงเพชร แล้วจึงลอยต่อไปที่วัดพระบรมธาตุนครชุม วัดวังพระธาตุสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในราว พ.ศ.๑๘๒๖ เดิมเรียกว่า “วัดท้าวแสนปม” ตามตำนานกล่าวว่า ท้าวแสนปมได้มาสร้างเมืองไตรตรึงษ์ มีคูเมืองลึกประมาณ ๘-๑๐ วา ล้อมรอบวัดวังพระธาตุ อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป ชาวบ้านเชื่อและเรียกว่าวัดวังพระธาตุตามลักษณะห้วงน้ำใหญ่ หรือวังน้ำใหญ่หน้าวัด เมื่อมีพระธาตุตั้งอยู่ จึงเรียกกันว่า “วังพระธาตุ” บริเวณวังน้ำหน้าวัด ใกล้กับศาลท้าวแสนปมเดิม มีวังน้ำขนาดใหญ่ มีอุโมงค์เข้าไปถึงองค์พระเจดีย์ มีสมบัติซ่อนอยู่มากมาย เมื่อน้ำปิงขึ้นสูง น้ำจะไหลเข้ามาตามอุโมงค์ จนมาถึงฐานพระมหาเจดีย์ ซึ่งมีแผ่นหินใหญ่ปิดไว้ โบสถ์วัดวังพระธาตุ ได้รับการต่อเติมใหม่จากชาวบ้าน ภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเรียกขานกันว่าหลวงพ่อเพชร เป็นพระปางสมาธิขนาดหน้าพระเพลากว้าง ๓ ศอก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรมากราบไหว้ขอพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างถิ่น มาวัดวังพระธาตุต้องมาไหว้พระมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุดในกำแพงเพชร ที่สร้างในสมัยสุโขทัย

Gallery