สระมรกต

หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

“บ่อน้ำ บ่อดิน มีน้ำสีมรกต-สีคราม คล้ายน้ำทะเล” ลักษณะโดยทั่วไปเป็นบ่อดินลูกรังขนาดใหญ่ น้ำในบ่อมีสีฟ้าครามเป็นที่สวยงาม พิกัด การเดินทาง เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 จังหวัดกำแพงเพชร พอถึง สำนักงานชลประทานที่ 4 ทางเข้าจะอยู่ตรงข้าม เข้าไปประมาณ 200 เมตร ซอยตรงข้าม สำนักงานชลประทานที่ 4

Gallery

Panorama