วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง (วัดพระบรมธาตุนครชุม)

นครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

(การเดินทางมายังวัดพระบรมธาตุนครชุม เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางมาบนถนนสายเอเชียมุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองกำแพงเพชร เลี้ยวขวาตรงแยกไปบ้านท่าขุนราม ตรงไปตำบลนครชุม ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ ออกจากขนส่งกรุงเทพ เข้าตัวเมืองกำแพงเพชรทุกวัน) วัดพระบรมธาตุเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมเป็นวัดประจำเมืองเหมือนกับวัดพระแก้ว ประจำเมืองกำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๘๕๘ ในสมัยต้นกรุงสุโขทัย เมื่อตีความจากจารึกนครชุม วัดพระบรมธาตุสร้างเมื่อพ.ศ. ๑๗๖๒ ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เจดีย์มหาธาตุเมืองนครชุมเดิมมีสามองค์ ตั้งอยู่บนฐานเจดีย์เดียวกัน สันนิษฐานว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง และพญาลิไทสร้างเป็นพุทธเจดีย์ประจำพระองค์

Gallery

Panorama