วัดพระธาตุ

ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โบราณสถานภายในวัดประกอบด้วย พระเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร มีระเบียงคดล้อมรอบพระเจดีย์ประธาน ต่อเนื่องมายังด้านหลังพระวิหาร ผังรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่มักสร้างในกรุงศรีอยุธยา โดยระเบียงคดนี้ นิยมที่จะประดิษฐานแถวพระพุทธรูปอยู่โดยรอบ เหมือนอย่างเช่นที่ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา ถัดจากด้านหน้าพระวิหาร มีพระเจดีย์รายประจำด้านซ้าย และด้านขวา ส่วนด้านหน้าสุดซึ่งอยู่ตรงข้ามพระวิหารคือประตูซุ้มยอด เป็นประตูทางเข้าวัด

Gallery

Panorama