ข้อมูลท่องเที่ยวตำบลโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ตำบลโตนด

แบ่งเขตการปกครอง เป็น ๑๗ หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ ๑ บ้านดง , หมู่ ๒ บ้านใต้ , หมู่ ๓ บ้านปากคลองเรือ , หมู่ ๔ บ้านยางแหลม , หมู่ ๕ บ้านหนองกระแสน , หมู่ ๖ บ้านหนองกก ,หมู่ ๗ บ้านหนองไอ้ด่อน , หมู่ ๘ บ้านหนองเรือ , หมู่๙ บ้านหร่ายปลาก้าง , หมู่ ๑๐ บ้านเนินประดู่ , หมู่ ๑๑ บ้านคุยพยอม , หมู่ ๑๒ บ้านคุยกลาง , หมู่ ๑๓ บ้านบนคุย, หมู่ ๑๔ บ้านทรายทอง , หมู่ ๑๕ บ้านวัวชุมแสง , หมู่ ๑๖ บ้านป่าตะแบก , หมู่ ๑๗ บ้านเหนือ
๑.ศาลพระแม่ย่า ทุกวันศุกร์ด้านข้างมีตลาดประชารัฐ การบริหารจัดการโดยเทศบาลตำบลบ้านโตนด


๒.บ้านเปี่ยมสุขรีสอร์ท
จำนวน ๖ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท/คืน

๓. คีรีมาศ รีสอร์ท จำนวน ๑๖ หลังติดถนนหมายเลข ๑๐๑ ราคา ๔๐๐บาท/คืน

๔.ครัวดาบรงค์ ร้านอาหารคาราโอเกะ ๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ติดคีรีมาศ รีสอร์ท

๕.บีบี รีสอร์ท มีจำนวน ๑๒ ห้อง ทั้งชั่วคราวและค้างคืน ราคา ๒๕๐ – ๔๐๐ บาท/คืน

๖.วัดหนองกก วัดอยู่ใกล้อบต.ตำบลโตนด เจ้าอาวาส พระครูมนูญปัญญาโชติ ย้ายมาจากวัดวาลุการามปี ๒๕๕๔

๗.อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งพันทลาย ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำกำลังรอการพัฒนา

๘.หมู่บ้านแย้ หมู่ ๑๔ ตำบลโตนด ดูแลโดยผู้ใหญ่บ้าน ใครจับแย้มีโทษปรับตัวละ ๕๐๐ บาท

๙.ครัวสมาน ร้านเก่าแก่กว่า ๓๐ ปี อาหารรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องแกง โขลกใหม่ทุกจาน รับรองได้กินไม่ผิดหวัง

๑๐.วัดธรรมปัญญาราม หลวงปู่โถม สิริอายุ 84 พรรษา 64 อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ตลอดทั้งชีวิตที่หลวงปู่โถมได้ครองผ้าเหลืองอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ได้สร้างคุณูปการแก่เมืองสุโขทัยในหลากหลายด้านมากมาย อาทิ การพัฒนาด้านการพระศาสนา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดสาธารณประโยชน์ต่างๆ หลวงปู่โถม เป็นพระที่สวดปาติโมกข์ ได้อย่างไพเราะ เนื่องจากมีเสียงดังกังวาน เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมที่ได้สดับฟัง นอกจากนี้ ท่านยังมีความชำนาญในการปั้นพระพุทธรูปและการหล่อระฆัง โดยได้ปั้นพระพุทธรูป และหล่อระฆัง มอบให้กับวัดทั้งในจังหวัดสุโขทัยและวัดในเขตพื้นที่ติดต่อกับสุโขทัยเป็นจำนวนมาก

๑๑.วัดวาลุการาม วัดเก่าแก่ ๓๐๐ กว่าปีที่อยู่คู่ตำบลโตนดมา มีโบสถ์โบราณที่สวยงาม อดีตหลวงพ่อใหญ่ (พระประสิทธิโรจนคุณ)

๑๒.ครัวอาหารบ้านเรา เป็นร้านอาหารเปิด ๑๑.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.ร้านติดอันดับที่แขกบ้านแขกเมืองที่มาอำเภอคีรีมาศต้องมาทานเพราะอาหารราคาย่อมเยาว์ภายใต้การดูแลจากเจ้าของร้านกันเอง มีเวทีร้องเพลงคาราโอเกะโดยเจ้าของร้านบรรเลงให้ฟัง หรือลูกค้านึกสนุกจะขึ้นมาร้องเองก็ได้ไม่ว่ากัน หมอพยาบาล ข้าราชการ ตบเท้าเข้าร้านไม่ขาดสาย

๑๓.ร้านน้องพี ร้านอาหารคาราโอเกะ เปิดให้บริการ ๑๗.๐๐ น. – ๒๔.๐๐

๑๔.สัญชัยเมล่อนฟาร์ม ฟาร์มตั้งอยู่ริมถนน ปัจจุบันกำลังจะเพิ่มเป็น ๖ โรงเรือนและ ๑๒ โรงเรือน ส่งออกต่างประเทศ เป็นเมล่อนเกรดพรีเมี่ยม ขนาดน้ำหนักลูกอยู่ที่ ๑.๖ กก.ขึ้นไป มีการวัดค่าขนาดความหวาน และได้รับมาตราฐานรองรับทุกลูก ได้ชิมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน เบอร์ติดต่อ คุณสัญชัย ๐๘๑-๙๒๗-๔๒๔๙

Gallery