ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

          คำขวัญประจำตำบล : ชุมชนแหล่งปลาสร้อย หยอดย้อยน้ำปลาดี ร้อยถอยสามัคคี วัฒนธรรมดีมีน้ำใจ หลวงพ่อสามพี่น้องคู่บ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลาย่างรมควันอร่อยลิ้น ถิ่นรื่นรมอุดมรำไพ ต้นไม้ใหญ่ศรีมหาโพธิ์

ตำบลบ้านหลุม ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย เป็นระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร (เส้นทางสี่แยกกลางหมู่บ้านผ่านสี่แยกบ้านสวนสู่สุโขทัย) ห่างจากสุโขทัย ๗ กิโลเมตร (เส้นทางสี่แยกกลางหมู่บ้านผ่านโรงเรียนหรรษาสู่สุโขทัย) ตำบลบ้านหลุม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองสุโขทัย มีเนื้อที่ประมาณ ๕๘.๑๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๖,๓๕๖.๒๕ ไร่

ของดี-ของเด่น

ประเภท รายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยว วัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ ๑ (วิหารหลวงพ่อ ๓ พี่น้อง)(พุทธวิหาร)

(ศูนย์เพื่อนพึ่งพายามยาก)

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

วัดกระชง หมู่ ๔ ( องค์พระราหู)

วัดราชพฤกษา หมู่ ๘

วัดวังแดง หมู่ ๓

ผลิตภัณฑ์ น้ำปลาตราปลาสร้อย(แม่ม่วย)

ปลาย่าง

มีดพร้อมฝักสวยงาม

อาหาร ขนมจีน น้ำยาปลา

แกงหน่อไม้

แกงบอน

แกงขี้เหล็ก

ต้มไข่หวาน

ประเพณี,การละเล่น,วัฒนธรรม แห่นางสงกรานต์ทุกปี ทุกวันที่ ๑๖ เม.ย

แข่งว่าว ม.ค (วัดราชพฤกษ์)

แข่งเรือ วัดศรีมหาโพธิ์ เดือน ก.ย ของทุกปี

แข่งกีฬา โรงเรียนศรีมหาโพธิ์

ปฎิทินประจำปี ตำบลบ้านหลุม

 

เดือน รายละเอียด
มกราคม แข่งว่าว ณ วัดราชพฤกษ์
เมษายน แห่นางสงกรานต์ทุกปี ทุกวันที่ ๑๖ เม.ย
กันยายน แข่งเรือ วัดศรีมหาโพธิ์ ของทุกปี
ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี วัดกระชงค์

 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

๑.วัดศรีมหาโพธิ์ หลวงพ่อศิริธรรมโสภิต รองเจ้าคณะอำเภอ ท่านมีพุทธคุณเรื่อง ความปลอดภัย และใครจะมาจุดประทัดในวัดจะไม่ดัง  กิจกรรมที่วัดมีแห่นางสงกรานต์จากวัดราชพฤกษ์มาที่วัดศรีมหาโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.วัดราชพฤกษ์   ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย    เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่เดิมวัดมีนามว่า “วัดเหนือ” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณพ.ศ. ๑๙๒๐ ได้เปลี่ยมนามวัดเป็น

“วัดราชพฤกษ์” ในราว พ.ศ. ๒๔๗๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้สร้างอุโบสถขึ้น มีเนื้อที่ในการตั้งวัด จำนวน ๘ ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.วัดกระชงคาราม โด่ดเด่นเรื่ององค์พระราหูขนาดใหญ่ให้เป็นที่สักการะกราบไหว้ และจัดงานใหญ่บวชนาคสามัคคีช่วงเดือนเมษายน ทุกปีและได้รับรางวัล วัดร่มเย็นดีเด่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิต

๕.สลักลายมีดพร้อมฟักมีด   ผู้ใช้บริการนำมีดมาเอง เลือกไม้ปลอกมาเองคิดค่าบริการ ด้ามละ ๕๐๐ บาท สนใจติดต่อ นายโหล  กระแย้ม  ๐๘๒ ๕๐๑ ๔๕๕๖ ทำทุกวัน ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

๖.ขนมวง ขึ้นชื่อประจำตำบล คุณปทุม บุญคุ้ม เบอร์ ตืดต่อ๐๖๔ ๔๐๗ ๖๗๒๓