ตลาดริมน้ำคลองแม่รำพัน

ท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านกล้วย จ.สุโขทัย

Gallery