วัดพระนอน

หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัดพระนอน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก กำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลง หน้าวัดมีศาลา บ่อน้ำ และห้องอาบน้ำ ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส มีกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงสิ่งก่อสร้างสำคัญในเขตพุทธาวาสประกอบด้วยพระอุโบสถ วิหารพระนอน เจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ และมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป เขตสังฆาวาสตั้งอยู่ด้านเหนือของเขตพุทธาวาส เป็นบริเวณที่พักอาศัยของสงฆ์ มีกุฏิ ศาลา บ่อน้ำ และเว็จกุฏิ(ห้องส้วม) และได้พบใบเสมาหินชนวนจำหลักลวดลาย ปัจจุบันนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

Gallery