บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

ลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) แห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านลานหิน ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ระกา” ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร สภาพเดิมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงเป็นทุ่งนา มีน้ำร้อนผุดขึ้นมา ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้นำน้ำไปใช้อุปโภคและบริโภค ในฤดูแล้วเป็นประจำทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ.2541 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ ได้ทำเรื่องขออนุญาตกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ตามหนังสืออนุญาตกรมป่าไม้ ฉบับที่ 178/2543 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร น้ำพุร้อนพระร่วงแห่งนี้ สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการตรวจวิเคราะห์น้ำร้อนแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีสารปนเปื้อนและไม่มีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ไม่มีกลิ่นกำมะถัน อุณหภูมิของน้ำร้อนอยู่ระหว่าง 37-42 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มกินและใช้อาบได้มีความปลอดภัยและเป็นที่โจษขานกันว่าน้ำร้อนในบึงสาปแห่งนี้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น โรคปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคผิวหนัง เป็นต้น

Gallery