อรอนงค์ ช่างทอง

ทองคำโบราณ เป็นสินค้าที่ระลึกที่มีชื่อเสียง และมีคุณค่าสูงทางด้านวัตถุ ฝีมือช่างทองของ
คนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย ที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรใด ๆ ช่วย ทำเลียนแบบเครื่องประดับ
สุโขทัยโบราณ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมูล กำไล ต่างหู และแหวน

Gallery