วัดทุ่งเสลี่ยม

วัดทุ่งเสลี่ยม เดิมประดิษฐานอยู่ในถ้ำเจ้าราม ต่อมา พ.ศ. 2472 – 2475 ชาวบ้านอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2520 มีคนร้ายขโมยหลวงพ่อศิลาไป
และได้มีการนำไปประมูลขายที่ประเทศอังกฤษ แต่ภายหลังก็สามารถติดตามกลับคืนมาได้
และนำกลับมาประดิษฐานยังวัดทุ่งเสลี่ยมตามเดิม

Gallery

Panorama