เกาะแก่งใหญ่

ตำบล ปางมะค่า อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านตลิ่งสูง ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยแก่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่มากมายกลางกลางลำน้ำแม่วงก์ซึ้งมีน้ำไหลตลอดปี เป็นทั้งแอ่งน้ำ หาดทราย ลานหิน โขดหินขนาดต่างๆ จำนวนมากบางช่วงลดหลั่นกันเป็นเป็นน้ำตกน้อยใหญ่ และมีพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นกลางหิน ป่าโปร่ง ในฤดูฝนกระแสน้ำจะแรงน้ำใสสะอาด นักท่องเที่ยวนิยมนั่งพักผ่อนหย่อนใจ นั่งรับประทานอาหารบนโขดหินหรือลานหิน ริมฝั่งลำน้ำ รวมทั้งกลางลำน้ำแม่วงก์ เนื่องจากมีลานหินใหญ่จำนวนมาก นอกจากนี้ในบริเวณเกาะแก่งใหญ่ ยังมีกิจกรรม “ล่องแก่ง” ซึ่งจะล่องเฉพาะช่วงที่มีน้ำมากในช่วงหน้าฝนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยมีความยาวของเกาะประมาณ 1,200 เมตร ความกว้างประมาณ 250 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อบ้านพัก หรือกางเต้นท์พักแรมในบริเวณพื้นที่ได้

Gallery

Panorama