แห่น้ำขึ้นโฮง

งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง จัดขึ้นวันที่ 18 – 19 เมษายนของทุกปี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง
ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู “หมื่นนคร” หรือ “เจ้าพ่อเมืองด้ง” ผู้สร้างเมืองด้ง
มีความชำนาญด้านการสู้รบ เชี่ยวชาญในการจับช้าง และใช้ช้างศึก จึงได้จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเมืองด้ง
มีขบวนช้างสวยงามกว่า 50 เชือก ผ่านหมู่บ้านไปไหว้ศาลเจ้าพ่อข้าวมุ้ง และไปลานอนุสรณ์เจ้าพ่อเมืองด้ง

สอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก โทร. 055677200

Gallery