พิชิตเขาหลวง

งานวันพิชิตดอยหลวง จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นงานประจำปีที่จังหวัดสุโขทัย
จัดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ

สอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง โทร. 055619200–1, 055910001
หรือ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย โทร. 055612286

Gallery