จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นผานารายณ์

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เหมาะสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้น เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,160 เมตร
เป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเขานารายณ์ ของกองทัพอากาศมีเนื้อที่ 25 ไร่
บริเวณเขานารายณ์ มีหน้าผาที่สวยงาม และสูงชันเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเขา ในเวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากจังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดพิษณุโลก

Gallery