ลานจอดฮอ

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

อยูในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง จะอยู่ใกล้กับจุดกางเต็นท์

Gallery