จุดชมพระอาทิตย์ตกเขาภูกา

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร

Gallery

Panorama