จุดชมวิวเขาพระเจดีย์

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เหมาะสำหรับการดูแสงไฟในยามค่ำคืนของตัวอำเภอคีรีมาศ เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,185 เมตร

Gallery

Panorama