ถ้ำมะเห-รก (Mehearok)

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Gallery