ต้นไทรงาม ระยะทาง 3,000 ม.

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เป็นต้นไทรขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาได้ลักษณะสวยงาม เหมาะที่จะไปนั่งพักผ่อน
อยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขาหลวง

Gallery