ต้นประดู่ใหญ่

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Gallery