งานประกวดว่าวพระร่วง

สารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประเพณีที่สืบสานตำนานท้องถิ่น รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักชุมชนบ้านเกิด และให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับตำนานพระร่วง อย่าง “งานประเพณีประกวดว่าวพระร่วง” ณ บ้านคุกพัฒนา เมืองศรีสัชนาลัย งานประเพณีประกวดว่าวพระร่วง เอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านตำนานเกี่ยวกับชุมชน การแสดงพื้นบ้าน และที่สำคัญ คือ “ตำนานว่าวพระร่วง-พระลือ” ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามทรงคุณค่า มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวศรีสัชนาลัย การประกวดว่าวได้จัดการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ การประดิษฐ์ว่าว ประเภทสวยงาม และประเภทเสียงด้งกังวาน การจัดงานในแต่ละปี จะได้เห็นรอยยิ้มของชุมชนจากความสุขที่ได้ทำว่าวสวยๆ มาประกวด มาอวดฝีมือ อีกทั้งความสุขของผู้คนและนักท่องเที่ยวที่มาเชียร์การวิ่งว่าว ลุ้นกันว่าว่าวจะขึ้นหรือตกอย่างสนุกสนาน การสืบทอดและอนุรักษ์ตำนานท้องถิ่น ที่มีความเชื่อความผูกพันต่อพระร่วงนี่แหละที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวศรีสัชนาลัยที่รักในบรรพบุรุษของตน และงานประเพณีประกวดว่าวพระร่วง คือตัวแทนการบอกเล่า เพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสถึงตำนาน รอยยิ้ม ความสุข และวิถีชีวิตของขาวเมืองศรีสัชนาลัย

Gallery