งานพระปรางค์

ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งานพระปรางค์ เป็นงานประจำปีที่แสดงถึงวิถีชีวิต ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาของชาวเมืองเชลียง หรือ ชาวศรีสัชนาลัย อีกหนึ่งประเพณีเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สืบสานกันมามากกว่าร้อยปี สถานที่จัดงาน จัดขึ้น ณ วัดศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดพระปรางค์ เป็นงานที่มีมานานถึง 103 ครั้งแล้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไปนมัสการกราบไว้พระอัฐิของพระพุทธเจ้าที่โบราณสถานวัดพระปรางค์ และงานสำคัญอีกหนึ่งงานในเขตพื้นที่ศรีสัชนาลัย ภายในงานยัง มีมหรสพ สินค้าจากโรงงาน สินค้าท้องถิ่น มีการเปิดร้านของร้านค้าหลายประเภท การปิดทองพระพุทธรูป รวมถึงของเล่นสวนสนุก สำหรับหนูน้อย และมีตลาดโบราณ จัดขึ้นบริเวณด้านข้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่แสดงถึงวิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่นของชาวเมืองศรีสัชนาลัย ทุกสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีมานานยังคงมีไม่เสื่อมคลาย เสน่ห์แห่งเมืองศรีสัชนาลัย เมืองประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันดีงาม ที่รอให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์

Gallery