งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน

ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จุดขึ้นในวันที่ 8-12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา โดยงานจะเริ่มในวันที่ 8 ซึ่งเป็นงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ช่วงเย็นจะมีตลาดโบราณขายอาหารให้ไปเดินเล่น ช้อปปิ้ง กินอาหารอีกด้วย และในวันที่ 12 จะพลาดไม่ได้กับการชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัยที่ยิ่งใหญ่งดงาม โดยแห่จากทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยถึงวัดช้างล้อม และมีการประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย และมีประชาชน นักท่องเที่ยว มาเฝ้ารอชมจำนวนมาก “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” คำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย” ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยนั้นสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน

Gallery