งานบวงสรวงพญาลิไท

ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

1 ในกิจกรรมประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย งานบวงสรวงพญาลิไท รำลึกถึงคุณงามวามดีของท่านโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก วีรกษัตริย์ผู้ถือเป็นปราชญ์ในสกุลวงศ์พระร่วงเจ้า งานบวงสรวงพญาลิไท จะจัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาลิไท พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ช่วงเช้าของวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต งานนี้จะมีพิธีเทวาภิเษก-พุทธาภิเษก น้ำอย่างเข้มขลังด้วยทิพยมนต์ เป็นน้ำทิพย์สำหรับใช้อาบเป็นสิริมงคล และใช้สรงน้ำพระ อีกทั่งยังมีการแสดงฟ้อนรำบวงสรวงที่มีท่าฟ้อนรำที่อ่อนช้อย บรรยากาศในงานเปลี่ยมไปด้วยความรักและความศรัธราของชาวศรีสัชนาลัยสายเลือดพระร่วง จึงอยากขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว มาร่วมงานในครั้งนี้โดยเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับตน และยังได้ร่วมสืบทอดประเพณีที่เก่าแก่และวัฒนธรรมอันดีงามของสุโขทัย พร้อมต้อนรับประเพณีสงกรานต์อีกด้วย

Gallery