มหาสงกรานต์ วัดศรีชุม สรงน้ำพระอจนะ

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดศรีชุม วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตำนาน “พระพูดได้” และองค์พระอจนะที่สวยงาม แต่เมื่อถึงประเพณีสงกรานต์ของไทยเรา จะมีการจัดงาน มหาสงกรานต์ วัดศรีชุม สรงน้ำพระอจนะ (ตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย) เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวสุโขทัยท้องถิ่นมาสรงน้ำพระอจนะ ภายในงานมี นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติ ราชวงศ์พระร่วง ราชธานีสุโขทัย”, “ตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย”, “เดินตามรอยพ่อ”, การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีพุทธ วิถีไทย, การแสดงดนตรีไทย, สรงน้ำพระอจนะ(จำลอง), ตลาดโบราณ ศรีชุม, การประกวดก่อเจดีย์ทราย และที่พลาดไม่ได้ของงานคือ ขบวนแห่พระอจนะจำลอง ที่เริ่มจากในเมืองสุโขทัยธานีมายังวัดศรีชุม บนขบวนจะมีนักเรียนนักศึกษาแต่งกายเป็นกษัตริย์พระร่วงในแต่ละยุค และมีประชันกลองยาวที่สนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาก อีกทั้งยังมี การแสดงพื้นบ้าน ลิเกไทย ในค่ำคืนวันสุดท้ายอีกด้วย มหาสงกรานต์ วัดศรีชุม สรงน้ำพระอจนะ (ตำนานพระพูดได้เมืองสุโขทัย) จัดขึ้น ณ บริเวณโบราณสถานวัดศรีชุม ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนของทุกปี