งานสักการะพระแม่ย่า

ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

พระแม่ย่า คือ เทวรูปสลักหินชนวนที่ชาวสุโขทัยเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำแม่ย่า ในเขตเทือกเขาหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัด อีกทั้งยัง เป็นสถานที่ติดหนึ่งในสิบของ “10 สิ่งที่ต้องทำในสุโขทัย” นั่นคือ “การมาขอพร หริอบนพระแม่ย่า” เนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งชาวสุโขทัยเชื่อกันว่า พระขพุงผีหรือพระแม่ย่า ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี จะจัดงานจัดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาด เพื่อบวงสรวงองค์พระแม่ย่าและเปลี่ยนเครื่องทรงองค์พระแม่ย่า และเพื่อหารายได้นำไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในลักษณะต่างๆ งานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาด จัดงานที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาดของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การออกร้านสินค้า OTOP การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ ลิเก ภาพยนตร์ และการแสดงจากวงดนตรีชื่อดังทุกค่ำคืนอีกด้วย

Gallery