จุดชมบรรยากาศริมน้ำปิง

ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แม่น้ำที่กว้างใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และบรรยากาศยามแสงอาทิตย์ที่กำลังลับตาสะท้อนกับผิวแม่น้ำสายหลักของเมืองกำแพงเพชร ช่างเป็นภาพที่สวยราวกับภาพในจินตนาการ แต่หากอยากชมทัศนียภาพที่สวยงามในมุมกว้าง หากใช้สะพานแม่น้ำปิง ทางหลวงหมายเลข 101 เป็นแนวแบ่ง ด้านถนนสิริจิตรจะได้ภาพเส้นโค้งสะพานตัดกับท้องฟ้า ส่วนด้านโครงการชลประทานกำแพงเพชรเป็นภาพเกาะกลางน้ำที่เงียบสงบ และบางจุดอาจมองเห็นยอดเจดีย์พระบรมธาตุด้วย ภาพความประทับใจที่ได้รับจากการมาชมบรรยากาศริมน้ำปิงจะเป็นของที่ระลึกติดในใจคุณตลอดไป

Gallery