ตลาดย้อนยุคใครใคร่ค้าค้า

ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนเมืองเชลียง หรือเมืองศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน แต่เดิมทีเป็นดินเดินที่มีความเจริญรุ่งเรือง ในด้านอารยธรรมและเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญอีกเมืองหนึ่งสมัยอาณาจักรสุโขทัย ตลาดโบราณ “ใครใคร่ ค้า ค้า” บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีทางด้านการค้าการขายของคนในชุมชน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของศรีสัชนาลัย มีการแสดงของนักเรียนในเขตพื้นที่และการแสดงจากชุมชน และนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายในงาน มีการจำลองมุมถ่ายภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นศรีสัชนาลัย บรรยากาศอาณาจักรเชลียงในอดีต เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเยือน และตลาดโบราณจัด ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ทุกวันศุกร์-เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน เพลิดเพลินไปกับการสัมผัสบรรยากาศริมน้ำยม ชมตลาดโบราณ ตระการตาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเดินกินอาหารอร่อย ในแบบฉบับย้อนรอยอดีตศรีสัชนาลัย

Gallery