ตลาดท่าน้ำรับเสด็จ

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ คือตลาดน้ำที่รวบรวมเหล่าผู้คนในชุมชนสุโขทัย ร่วมกันมาถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งกิจกรรม workshop อาหารท้องถิ่นคุณภาพ งานฝีมือ งานหัตถกรรม และการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าเรียนรู้นี้ โดยตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ จัดตั้งในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าอย่างแท้จริง โดยนักท่องเที่ยวสามารถ เพลิดเพลินกับบรรยากาศตลาดโบราณ สำราญกับอาหารอร่อย และดูดดื่มบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงยามเย็นที่กำลังลับขอบฟ้าหลังเหลี่ยมเขาวัดสระศรี โดยมีสระตระพังตระกวนเป็นฉากเบื้องหน้า

Gallery