แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม

นครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม เป็นแหล่งผลิตพระพิมพ์ดินเผา ซึ่งก่อตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นโดยความตั้งใจของนายสมหมาย พยอม ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว แต่ยังคงสืบทอดการเล่าเรื่องกระบวนการทำพระเครื่องแต่ละขั้นตอนโดยภรรยา การสร้างพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้นมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 700 – 800 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้ว่า “ของถวายในเมืองกำแพงเพชรนี้ ก็มีพระพิมพ์เป็นพื้น” ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวกำแพงเพชรในการให้พระเครื่องเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เคารพนับถือและมิตรสหาย