ไหมเงินไหมทอง

ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ร้านไหมเงิน ไหมทอง ได้สรรสร้างงานถักทอเงินโบราณเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตและงดงามอันเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นศิลปะอันวิจิตรงดงามของงานหัตถกรรมมาแต่ครั้งโบราณที่ผ่านมานานนับ 700 ปี ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และผลงานสร้างสรรค์ของบรรพชนของชาวศรีสัชนาลัยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านาน ทางร้านยังมีกิจกรรมเดินชมการสาธิตขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับทองสุโขทัย มีกิจกรรมลงยาแหวนเงิน เพียง 300 บาท พร้อมกับได้แหวนเงินที่เป็นงานผลงานฝีมือลงยาของตัวเองไว้ในครอบครองพร้อมใส่เคียงกาย กิจกรรมดีๆ และได้ชมความสวยงามของ “เครื่องเงินสุโขทัย” อย่างนี้พลาดไม่ได้อย่างแน่นอน

Gallery