บ้านพระพิมพ์เมืองสุโขทัย

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้รูปแบบของพุทธศิลป์สุโขทัยในแบบต่างๆ ยังจะได้เรียนรู้ประวิศาสตร์การพิมพ์พระ การเตรียมดิน และการเผาเพื่อให้ได้พระพิมพ์ดินเผาเนื้อแกร่ง กิจกรรมพิมพ์พระไม่เพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้ท่องเที่ยวเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในการ สืบต่อพระพุทธศาสนา ตามคติโบราณของไทยที่นิยมทำพระพิมพ์ดินเผาถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

Gallery