วัดสว่างอารมณ์

นครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นแหล่งปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูปมาจากตระกูล ช่างบ้านช่างหล่อธนบุรี แล้วที่วัดนี้ยังเป็นแหล่งเก็บตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีตัวหนังเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว