วัดนาควัชรโสภณ

ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักวิปัสนาของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ มีชื่อเสียงที่เป็นต้นพิมพ์พระซุ้มกอ (ใหม่) ซึ่งปัจจุบันจะหามาบูชาได้ยาก