ป้าติ๋วขนมหวาน

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Gallery