ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก ชามกะลา

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

Gallery