จุดชมวิวโด่แม่ถัน

กลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

“โด่แม่ถัน” ตั้งอยู่ที่บ้านเชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยการเดินเท้าขึ้นไปตามเส้นทางเก็บหาของป่าของชาวบ้าน ซึ่งระหว่างสองข้างทางอาจได้พบกับดอกไม้ป่าที่ขึ้นตามฤดูกาล เช่นดอกเอื้องพร้าวสีขาว และดอกเข้าพรรษาสีเหลือง โดยสภาพทางเป็นพื้นดินสลับกับหิน มีลำไผ่และต้นไม้ธรรมชาติเป็นราวจับ การเดินทางใช้เวลาประมาณ 30 นาทีหรือระยะทางประมาณ 600 เมตร ถึงยอดเขาโด่แม่ถัน ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน มีต้นปรงป่าและต้นจันทร์ผาและขึ้นอยู่จำนวนมาก บางต้นมีลำต้นขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี ณ ยอดเขาบริเวณนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้รอบทิศทาง

Gallery