วัดหนองป่าพง

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันตก โบราณสถานล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาด กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร สิ่งสำคัญของวัดหนองป่าพง คือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูมเป็นประธาน ด้านตะวันออกของเจดีย์ เป็นวิหารก่อด้วยอิฐเป็นโครงสร้าง ในการขุดแต่งโบราณสถาน เมื่อประมาณปี พ.ศ.2518 พบส่วนยอดของเจดีย์ที่เป็นรูปดอกบัวตูมหักพังลงมา เนื่องจากโครงสร้างโบราณสถานส่วนใหญ่เป็นอิฐ จึงยากต่อการนำส่วนยอดเจดีย์กลับขึ้นไปต่อดังเดิมได้ จึงได้ก่อเป็นรูปทรงบัวเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจถึงรูปทรงของเจดีย์องค์นี้

Gallery