ไหมเงิน

ท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เครื่องเงินสุโขทัยงานถักทอเงินโบราณเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตและงดงามอันเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นศิลปะอัยวิจิตรงดงามของงานหัตถกรรมมาแต่ครั้งโบราณที่ผ่านมานานนับ ๗๐๐ ปี ที่ผู้คนในยุคศรีสัชนาลัยในอดีตได้สร้างสรรค์ผลงานอันวิจิตรไว้ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และผลงานสร้างสรรค์ของบรรพชนของชาวศรีสัชนาลัยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปตราบนานเท่านาน…

Gallery