สุนทรีผ้าไทย

บ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เป็นศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว ผลิตและจำหน่ายผ้าตีนจกและผ้าทอมือไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ที่มีคุณภาพ รูปแบบทันสมัย

Gallery