สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บ้านหาดเสี้ยว

ป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวน ผ้าซิ่นตีนจกเก้าลายที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของศรีสัชนาลัย ผ้าทอมือของชาวไทยพวน ถูกนำมารวมกันไว้แล้วที่นี่ “สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ” ศูนย์ศึกษาผ้าโบราณและความเป็นมาของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ตั้งอยู่เลขที่ 477/2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พิพิธภัณฑ์เกิดจากความฝันของคุณลุงสาธร โสรัจประสพสันติ ที่เป็นทั้งเจ้าของบ้านและเจ้าของร้านขายผ้าโบราณสาธร พร้อมกับเป็นวิทยากรเล่าความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณและประวัติของชาวไทยพวนไปในตัว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอมือลายโบราณ ชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยวอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าซิ่นตีนจกเก้าลาย ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี นอกจากนี้ยังมีผ้าซิ่นทองคำ (ซิ่นไหมคำ) ผืนเก่าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่เป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ และมีผ้าซิ่นทองคำ (ซิ่นไหมคำ) ผืนใหม่ ซึ่งจัดทอขึ้นเพื่อใช้ในพิธีแต่งงาน ผ้าซิ่นทองคำนี้เป็นผ้าที่มีความประณีตงดงาม ตามแบบฉบับของราชวงศ์ทางเหนือ และร้านยังได้มีการจัดแสดงเรือนไทยของชาวไทยพวนในสมัยโบราณ พร้อมทั้งมีการสาธิตกรรมวิธีในการทอผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว การมาสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ บอกเลยว่าได้ทั้งความรู้ ทั้งความสนุกสนาน เพราะคุณลุงสาธรเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส เล่าเรื่องได้อย่างมีความสุข และภูมิใจที่ได้อวดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้ลูกหลานคนพวน คนต่างถิ่น และต่างชาติ ได้มาชื่นชมศึกษา อีกทั้งตนเองก็ได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการได้มีส่วนสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทอผ้าที่บรรพบุรุษนำติดตัวมาจากเมืองพวน แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว อันเป็นถิ่นเดิมของชาวไทยพวนศรีสัชนาลัย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00-18.30 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชมใดๆ หากได้มาศรีสัชนาลัยไม่ควรที่จะลืมแวะมาเยือนสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ คุณลุงสาธรยินดีต้อนรับเสมอ

Gallery