บาร์โหน กลุ่มภูมิปัญญาบ้านตาวงษ์

บ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Gallery