วัดป่าธรรมธารา (เทือกเขาน้ำอุ่น มีบ่อน้ำอุ่นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ)

หินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

Gallery