พัณนิดาผ้าพื้นเมือง

หนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Panorama