ปั้นสิบแม่สมบูรณ์

เมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Gallery